Thursday, June 20, 2013

HOAN HỶ

 

          Chiều nay, bưu điện Cầu Giấy gọi ra nhận bưu kiện từ Trung Quốc gửi. Đang bận việc cũng phải chạy ra nhận ngay, vì biết rằng đó chính là thứ mà mình mong đợi từ lâu. Thế là tập 1, Tinh hoa Nho tạng, phần Việt Nam đã ra mắt độc giả thế giới. Công lao 8 năm miệt mài của cả nhóm Nho học đã đơm hoa kết trái. Chắc thời nay khó ai hiểu được rằng, công trình hàng vạn trang giấy bản thảo đó đã được một nhóm những người tâm huyết  làm một cách vô tư, theo tinh thần đạo học, không thù lao, không kể thời gian. Họ đã làm với tinh thần yêu quý hết mức văn hóa truyền thống dân tộc, đem văn hóa cha ông giới thiệu cho học giả và nhân sĩ trên toàn thế giới.
          Xin gửi tới những người đồng nghiệp, cộng sự của tôi lời cảm ơn sâu sắc vì đã đồng hành trong suốt 8 năm qua để làm nên sản phẩm này. Cảm ơn thầy Đinh Thanh Hiếu, thầy Phạm Ánh Sao, các bạn Bùi Bá Quân, Trần Trọng Dương, Phạm Văn Ánh, Phạm Vân Dung, Nguyễn Tuấn Cường, Mai Thu Quỳnh, Phùng Minh Hiếu, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Bích Ngọc, Nguyễn Thọ Đức, Quách Thu Hiền, Đào Tâm Khánh. Có hai người có đóng góp rất quan trọng là thầy Đinh Thanh Hiếu và tư lệnh Bùi Bá Quân.  Các bạn thật  là tuyệt vời. Từ nay, trên khắp các thư viện lớn trên toàn thế giới sẽ có thêm một bộ sách quý giúp ích ít nhiều cho việc nghiên cứu Nho giáo Việt Nam.    
          Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người2 comments: